Olof Eriksson
född 1640, död 1704 före
Olof Eriksson
f.1640
Ängersjö
Nordmaling
d.1704 före


Bonde
Ängersjö


Biografi ] [ Barn ]

Erik
Olofsson

f.1601 ca
Ängersjö, Nordmaling
d.1675 ca

Nämndeman, skutskeppare
Ängersjö
Olof
Jonsson

f.1570 ca Ängersjö, Nordmaling
d.
Bonde
Jon Olofsson
f.1520 ca Ängersjö, Nordmaling
                
                
                
                
Brita
Pedersdotter

f.

d.


Ängersjö
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Olof Eriksson,
född 1640 i Ängersjö, Nordmaling, död 1704 före. Bonde i Ängersjö.

Förekommer mellan 1670 och 1697 i Ängersjö, Nordmaling.
Gårdens storlek: 13 seland.
Dombok 1658 24/3 §1: Avlat barn med Margareta Ersdotter barnfödd i Umeå stad, barnet dog, ville ej äkta henne, 40 m mark.
OE i Ängersjö och Margieth Eriksdr barnfödd i Umeå stadh bekänna sig lägersmål haft hafwa o tillsammans barn aflat, hwilket blef strax dödt, och henne intet til ächta hafwa, ej heller henne ächtenskap låfwat. Plichta 40 mk och 20 mk.
DB Nordmaling 1675 19/3, 1676 23/2: Test. som h. Brita i Ängersjö till sinom sohn OE ib i löso och fasto gjort haver, uppbödz andra gången, tredje gången 677 5/3.

Barn:
Erik Olofsson
Per Olofsson
Olof Olofsson Ängerman-Änger


Barn:
Per Olofsson, född 1671, död 1738-05-17

Antavla ]

Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 28/03/2015