Fale Bure Hin Unge
född 1160 ca, död 1212
Fale Bure Hin Unge
f.1160 ca
Byrestad
Skön
d.1212
Skön

GodsägareBiografi ] [ Barn ]

Herse
Falesson Bure

f.1140
Birsta, Skön
d.

Godsägare på Byrestad
Ca 1180 på Byrestad, Bure
Fale
Hin Gamle Bure

f.1120 Birsta, Skön
d.1161-05-18 Fale Bro, Uppsala
Lagman i Norrland
Herser Eriksson Bure
f.1095 ca Bure, Selånger
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Fale Bure Hin Unge,
född 1160 ca i Byrestad, Skön, död 1212 i Skön. Godsägare.

Fale Bure ägde sin fädernegård Byrestad, levde 1190, uti konung Knut Erikssons tid (1167-95), efter vilkens död han vistades hos hans omyndige barn, såsom deras fostrare på deras gods Elgarå i Västergötland.

År 1199 när Konung Sverker (1196-1208) dräpte Konung Knuts söner, rymde Fale med Konung Knuts yngste son Erik hem till sin faders gård, Byrestad, och dolde honom där i 2 ½ år, till dess han började bli man, då han drog till Norge och skaffade honom hjälp till att fordra sina fäders rike igen och hämnas sina brödersoförrätt.
Barn:
Herse Falesson Bure (1200 - 1270)
Björn Fahlesson Bure (1200 - )


Fales griftesten ligger på Schöns kyrkogård med detta vapen uthuggen, Samma vapen var med guld och ljusa färger målat, upphängt på kyrkoväggen där sammastädes och hava han själv eller hans son Herse, som familjen förmena, skrivit den krönika som i Schöns kyrka låg förvarad och innehöll vad som under Fales tid skedd var.

Han dog 1212. Uppbyggde Byresholms slott, vilket sedan blev förvandlat till Schöns kyrka.
(Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 255, av Lars Bäcklund).

Källor
Lembke, Johan (http://www.jlembke.com/)


Barn:
Herse Falesson Bure, född 1200 ca, död 1270 efter

Antavla ]

Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 28/03/2015